Home » Onderzoeken

Onderzoeken

Eerste onderzoek – Literatuuronderzoek

Ons eerste onderzoek was een literatuuronderzoek. Dat geeft een goede basis om vanuit verder te kijken (zie abstract van dit onderzoek rechts). Want wat is er al gebeurd in nudging-literatuur? En wat daarvan is relevant voor onderwijs? We komen tot de volgende conclusies:

Omdat onderwijs zo’n unieke context is, moet je goed opletten met wat voor interventies je ontwerpt als je gedrag wil veranderen. De manier waarop je gedrag verandert, en hoe de studenten komen tot het doelgedrag wat je voor ogen hebt, moeten aansluiten bij wat je wil bereiken in het onderwijs. Daarom komen we met drie richtlijnen om te checken voor je een nudge implementeert in het onderwijs.

  1. Is het gedrag wat je wil bevorderen tijdens een cognitief belastende situatie? Denk bijvoorbeeld aan een toets of een uitleg. Probeer dan een Type 1 nudge te gebruiken; dat is een nudge die direct via het onbewuste werkt. Denk bijvoorbeeld aan automatisch aanmelden voor een tentamen, zodat studenten het niet kunnen vergeten.
  2. Is het gedrag wat je wil bevorderen iets wat je op de langere termijn ook wil zien? Denk bijvoorbeeld aan vragen stellen in de les, of op tijd aanwezig zijn. Probeer dan een Type 2 nudge te gebruiken; dat is een nudge die via bewustzijn werkt. Denk bijvoorbeeld aan het herinneren van je studenten wanneer het tentamen is.
  3. Probeer ervoor te zorgen dat alle nudges die je ontwerpt transparant zijn; dat wil zeggen dat de student duidelijk kan herkennen wat je bedoeling ermee is.

Bij alle nudges in onze toolbox staat aangegeven wat voor Type en Transparantie ze hebben.

Het volledige onderzoeksartikel vind je hier https://doi.org/10.1007/s10212-020-00495-0

Abstract: Nudging in Education
Nudging is one of the strategies from behavioral economics that aims to influence behavior by changing the environment. We propose that it could also be a valuable means to influence behavior in educational contexts. However, implementation of nudging in education is yet sparse. We describe the relevant issues to consider when applying nudging in education, arguing that a focus on the long-term effects and underlying processes of a nudge is necessary for successful implementation. Then, we aim to facilitate this implementation of nudging in education by making a distinction between nudges that is relevant for overcoming these issues. Based on the framework proposed by Hansen and Jespersen (European Journal of Risk Regulation, 4(1), 3–28, 2013), we distinguish between Type 1 and Type 2 nudges, and transparent and non-transparent nudges, resulting in four nudge categories. For each of these nudge categories, we
determine its suitability for different educational goals. The resulting decision matrix can help researchers and practitioners when designing nudges for an educational context.Tweede onderzoek – Interviews en lesobservaties

Voordat we konden beginnen met interventies ontwerpen, moeten we natuurlijk weten waar docenten én studenten behoefte aan hebben. We hebben kwalitatieve interviews gedaan met docenten en studenten, en lesobservaties gehouden. Hieruit haalden wij het gedrag wat het meest ondersteuning nodig had en waar we dus het meeste kunnen bereiken met nudging.

Aan de ene kant was dat verwachte vormen van autonoom gedrag – hoofdzakelijk omgaan met afleiding, de les voorbereiden,en punctualiteit en aanwezigheid. Aan de andere kant waren dat verrijkende vormen van autonoom gedrag– hoofdzakelijk zelfreflectief gedrag, plannen en de extra stap zetten. Studenten gaven voornamelijk het antwoord dat zij moeite hadden met hulp vragen.

Docenten weten natuurlijk zelf ook goed waar ze behoefte aan hebben, maar als je op zoek bent naar een gedrag wat wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken, is dit een goed begin!

Daarnaast hebben we gekeken wat voor nudges docenten al uitvoeren. Wat blijkt: docenten zijn goed in het toepassen van nudges die dicht liggen bij didactische vaardigheden, zoals het geven van feedback en het geven van reminders. Veel formele kennis over nudging bij docenten is er (nog) niet, dus daar is absoluut nog winst te behalen! Kijk daarvoor ook eens bij onze uitleg over nudging.

Derde onderzoek – eerste experimentele fase

In de eerste experimentele fase zijn we met hulp van docenten van Da Vinci College, Hogeschool Rotterdam, De Rooi Pannen aan de slag gegaan om te proberen gedrag van studenten te veranderen met nudging. In drie groepen gingen zij een nudge ontwerpen en uitvoeren. Eerst kregen de deelnemende docenten een theoretische inleiding, en daarna begonnen ze aan een geleide brainstorm met het gedrag wat centraal stond – hulp vragen, de les voorbereiden, of plannen. Na deze brainstorm werden de beste ideeën uitgekozen en weer voorgelegd aan de docenten, die de voor hen beste optie kozen. Deze optie werd gepilot en uitgevoerd. Dit leverde de volgende nudges op. Voor details, zie de Toolbox:

  1. Een reminder-nudge om planning te bevorderen
  2. Een videobooth-nudge om planning te bevorderen
  3. Een checklist-nudge om het les voorbereiden te bevorderen
  4. Een goal-setting nudge om het om hulp vragen te bevorderen

Over de eerste interventie kunnen we helaas geen duidelijke conclusie trekken.

De videobooth-nudge leidde weliswaar niet tot meer gehaalde deadlines, maar wél tot meer zelfgerapporteerd plangedrag. Het kan dus zijn dat deze studenten wel probeerden beter te plannen, maar dat ze dat nog met vallen en opstaan moeten leren.

De checklist werd weliswaar erg positief ontvangen door studenten, maar had niet meer lesvoorbereiding tot gevolg.

De goal-setting nudge was een succes: niet alleen ging de hoeveelheid vragen in de les met 25% omhoog, maar ook de cijfers van de studenten waren hier gebaat bij.

Vierde onderzoek Tweede experimentele fase

In het vervolgonderzoek gingen we door op het succes van de nudge op vragen stellen. In een grotere groep studenten op het vervolgonderwijs probeerden we twee nudges uit in een volledige online setting.

Voor de eerste nudge herhaalden we de goal-setting nudge van het vorige experiment, alleen deze keer online. Hier behaalden we geen resultaten. Het lijkt er dus op dat het doel stellen alleen werkt in een omgeving waar de sociale banden sterker zijn, zoals in een fysieke lesomgeving.

Voor de tweede nudge bedachten we iets nieuws: de prompt nudge. Een virtuele achtergrond van de docent moedigde de studenten aan hun vragen te stellen: “Vraag? Stel hem live of in de chat!”. Deze simpele aanpassing zorgde ervoor dat de sterkere studenten door de nudge meer vragen stelden. Dit zagen we echter niet terug in de eindcijfers van de studenten.

Extra onderzoek Extra experimentele fase

In dit extra onderzoek probeerden we de online aanwezigheid van studenten in hun werkgroepen te bevorderen door hen aan het begin van het semester een email te sturen met daarin de vraag of ze wilden beloven dat ze naar het online college kwamen.

We zagen hier verschillende resultaten. Als de opkomst niet zo hoog was, had de nudge daadwerkelijk zin, en kwamen studenten die hadden beloofd te komen ook echt vaker naar college.

Als de opkomst al hoog was, dan had de nudge een ander effect: de studenten die niet beloofden te komen kwamen dan minder dan voorheen.

Kortom: als je deze nudge wil inzetten, moet je zeker zijn dat je studenten het ook daadwerkelijk willen beloven!

Het hele onderzoek vind je hier: https://doi.org/10.1080/01973533.2021.2023534